تزئین ماگ

آموزش ساخت ماگ دختر خرگوشی

ماگ دخترخرگوشی

آموزش تزئین دختر خرگوشی

امروز درخدمت شماهستیم با یک آموزش عروسک زیبا برای روی ماگ بریم تا باهم آموزش این عروسک جذاب ودوس داشتنی رو ببینیم

مواد لازم برای تزیین ماگ عبارتند از:

  • خمیر پلیمری میهن
  • کاترفوندانت
  • ابزار پیکرتراشی و داتینگ
  • وردنه

ابتدا مقداری خمیر رنگ بدن را با دست گلوله کنید سپس روی صفحه کار پهن کنید وفرم صورت عروسک را درست کنیدسپس مقداری دیگر از خمیررا به حالت اشک درآوردید و روی صفحه کار بچسبانید و دو طرف پایین خمیر را با کاتر برش دهید

ساخت صورت عروسک باخمیر پلیمری

دو نوار ازخمیر رنگ بدن را به کمک دست درست کنید و مانند تصویر زیر به بدن متصل کنید سپس مقداری خمیر صورتی رنگ را به کمک وردنه پهن کنید و مانندتصویر روی بدن عروسک قرار دهید و اضافه های خمیر را با کاتر برش دهید

آموزش ساخت لباس عروسک باخمیر پلیمری

برای قسمت پای عروسک خمیر صورتی رنگ را کمی چین بدهید وبا ابزار پیکر تراشی کناره های خمیر را مرتب کنید سپس دونوار از خمیر رنگ بدن برای دستان عروسک درست کنید ودور نوار را با خمیر صورتی بپچید تا هم رنگ بقیه بدن بشود

آموزش ساخت دست عروسک

مانند تصویر زیر دست ها را به بدن بچسبانید سپس دو گلوله سفید رنگ را به عنوان کفش  به قسمت پایین پای عروسک بچسبانید حالا با سوزن یاابزار داتینگ نقطه های متعددی روی خمیر ایجاد کنید تا حالت پوخ پوخ به خود بگیرد

ساخت طرح لباس باخمیر میهن

مقداری خمیر صورتی کم رنگ را با وردنه پهن کنید سپس به کمک کاتر خط کشی به صورت هلال برش دهید وروی سر عروسک قرار دهید مانند تصویر زیر سپس به کمک کاتر اضافه های خمیر را برش دهید وبا کمک ابزار دورسر عروسک را مرتب کنید

ساخت کلاه عروسک باخمیر پلیمری

یک نوار از خمیر صورتی درست کنید ومانند تصویر زیر دور سر عروسک قرار دهید واضافه خمیر را با کاتر برش دهیدسپس با سوزن نوار را به حالت پوخ پوخ در آورید تا همانند طرح لباس شود

ساخت حاشیه دورکلاه

مقداری خمیر زرد رنگ را به کمک دست به چند نوار تبدیل کنید وبا سوزن روی نوار چند خط بیاندازید سپس مانند تصویر زیرروی سر عروسک قرار دهید و باکمک دست به خمیر حالت بدهید

آموزش ساخت موعروسک با خمیر پلیمری

یک نوار از خمیر صورتی کم رنگ را به کمک کاتر برش دهید وروی سر عروسک مانند تصویر زیر قراردهید وبه کمک کاتر اضافه ها رابرش دهید سپس یک گلوله از خمیر صورتی درست کنید وروی سر قرار دهید

آموزش ساخت کلاه عروسک خرگوشی

دراین مرحله روی کفش های عروسک را به کمک سوزن نقطه هایی ایجاد کنید تا حالت پوخ پوخ به خود بگیردسپس یک نوار کوچک دور قسمت پایین کفش مانند تصویر زیر بچسبانید

حاشیه دور کفش با خمیر میهن

دراین مرحله مقداری خمیر سفید رنگ را بردارید وبه چهار گلوله کوچک تبدیل کنید وبه حالت اشک درآورید وبا کمک ابزار داتینگ حفره ای وسط خمیر ایجاد کنید وروی کفش مانند تصویر زیر قراردهید سپس مقداری خمیر صورتی کم رنگ را با وردنه پهن کنید سپس بایک قالب فشاری به شکل اشک برش دهید 

آموزش ساخت گوش عروسک

خمیری که به حالت اشک درآوردید را از قسمت پهن دولا کنید  وکمی از خمیر را با کاتر برش دهیدومانند تصویر زیر خمیر را بالای سر عروسک قرار دهید وبا ابزار  داتینگ محل اتصال را محو کنید

ساخت گوش عروسک باخمیر میهن

بااستفاده از پاستل گچی صورتی گونه های عروسک و کفش ها را سایه بزنید سپس مقداری خمیر مشکی را به چند نقطه کوچک تبدیل کنید وبرای چشم های صورت ودو کفش مانند تصویر زیر جای گذاری کنید

ساخت چشم عروسک با خمیر پلیمری

مقداری خمیر سفید رنگ بردارید و به دو گلوله تبدیل کنیدخمیر رابه فرم صورت خرس درآورید و خمیر بدن خرس را کمی به حالت اشک در آورید وبا ابزار داتینگ محل اتصال را محو کنید سپس دونوار کوچک از خمیر سفید درست کنید وبعنوان دست های عروسک به بدن خرس متصل کنید مانند تصویر زیرساخت خرس عروسک خرگوشی

دونوار دیگر به کمک درست درست کنید وبه آن فرم پاهای خرس را بدهید ومانند تصویر زیر برای پای خرس چای گذاری کنید سپس دو نوار کشیده تر ازهمان خمیر درست کنید وکمی پهن کنید و برای گوش های خرس بالای سر آن قراردهید

آموزش ساخت پای خرس

خرس را روی بدن عروسک قراردهید وبا سوزن بدن خرس را هم به حالت پوخ پوخ درآورید و با پاستل گچی صورتی روی خرس را سایه بزنید دونقطه از خمیر مشکی برای چشم های عروسک درست کنید و همچنین یک گلوله کوچک از خمیر صورتی برای بینی خرس درست کنید مانند تصویر زیر

آموزش ساخت چشم خرس عروسک خرگوشی

عروسک زیبامون درست شده  وشما عزیزان می توانید پس از خشک شدن عروسک با چسب دوقلوی بی رنگ به ماگ بچسبانید واز این ماگ زیبا لذت کافی را ببرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *