این کد را میتوانید بعد از 72ساعت بعد از خرید خود از کانال اجتماعی زیر دریافت کنید .

1روبیکا
https://rubika.ir/batterland1401
ایتا1
https://eitaa.com/batterland
1تلگرام
https://t.me/batterland

روش پیگیری کد پستی خود :

در سایت اداره پست مرکزی کد 24 رقمی را وارد کنید .تا از مکان و زمان تحویل بسته خود باخبر شوید.

آدرس سایت:

Messenger

 ( هدیه سفارش دوم شما  )

کد تخقیف سفارش بعدی شما : %4