رنگ های اکریلیک بیشتر برای نقاشی مورد استفاده میشه

پودر شب تار ب یشتر برای مخلوط کردن در رنگ ها مواد در رزین اپوکسی ها مورد استفاده قرا میگیرد

رنگ های فلورسنت برای  رنگ کردن خمیر های پلیمری و رنگ کردن رزین اپوکسی ها

رنگ های صدفی یا رنگ های متالیک بیستر برای سایه زدن خمیر همانند پودر های هلوگرامی  ویا رنگ کردن خمیر های مجسمه سازی به کار میرود ولی کاربرد های دیگر هم دارد.

مناسب ترین رنگ ها برای رنگ کردن خمیر زنگ های جوهری ، رنگ های قالی ،رنگ های صدفی و اکریلیک هست

برای سایه زدن خمیر های یلیمری می توانید از رنگ های صرفی و پاستل گچی استفاده کنید