تزئین ماگ

آموزش ساخت ماگ دخترونه با عروسک روباه

ماگ عروسک روباه

تزئین ماگ دخترونه با عروسک روباه

سلام خدمت همه هنرمندان و عزیزان همراه سرزمین خمیر امیدوارم مثل همیشه سرحالو بانشاط باشین امروز بایک آموزش جذاب و دیدنی درکنارشما هستیم بریم تا باهم مراحل ساختشو سپری کنیم

موادمورد نیاز برای تزیین لیوان ماگ:

  • خمیر پلیمری
  • کاترفوندانت
  • وردنه
  • ابزار داتینگ و پیکرتراشی
  • تپانچه فوندانت

ابتدا مقداری خمیر رنگ بدن را به کمک  دست گلوله کنید وروی ماگ قراردهید و فرم صورت را مرتب کنید سپس مقداری دیگر از خمیر را به حالت اشک درآورید و روی ماگ قرار دهید

آموزش ساخت صورت و بدن

دو نوار بلند ازخمیر رنگ بدن به کمک دست درست کنید و بعنوان پای عروسک روی ماگ قرار دهید سپس مقداری خمیر سفید رنگ به کمک وردنه پهن کنید و با کاتر خطی یک مستطیل درست کنید پس از آن به کمک دست به خمیر چین بدهید 

آموزش ساخت پای عروسک با روباه

خمیر رامانندتصویر روی بدن عروسک قرار دهید واضافه خمیر را به کمک کاتر برش دهید سپس مقداری خمیر آبی کم رنگ را به کمک وردنه پهن کنید و با کاتر خطی یک مستطیل برش دهید و با قالب فشاری یک نیم دایره برای قسمت گردن عروسک برش دهید پس از آن خمیر را روی بدن عروسک قراردهید و اضافه خمیر را به کمک کاتر برش دهید

آموزش ساخت چین دامن ماگ دخترونه

مقداری خمیر نارنجی را پهن کنید ومانند مرحله قبل یک مستطیل درست کنید و مانند تصویر زیر دایره های زیادی از خمیر سفید با قالب فشاری ایجاد کنید وروی خمی رنارنجی قرار دهید سپس به کمک وردنه روی آن بکشید تا خمیر ها باهم فیکس شود.برای طرح دار کردن خمیر با استفاده از دسته کاتر روی خمیر بکشید تا طرح دار شود

آموزش ساخت طرح دامن ماگ دخترونه

به کمک دست خمیر را چین بدهید و مانندتصویر روی خمیر سفید کمی بالاتر بچسباید و اضافه های خمیر با کاتربرش دهید سپس مقداری خمیر رنگ بدن را به دونوار تبدیل کنید وازهمان خمیر آبی رنگ کمی پهن کنید و دومستطیل با کتر خطی برش دهید ونوار ها را مانند تصویر زیر بین خمیر آبی بپیچید

ساخت دست عروسک با خمیر پلیمری

از خمیر سفید یک نوار پهن کنید وبا کاتر دالبر قسمت بالای آن را برش دهید تا خمیر طرح دار شود ومانندتصویر زیر روی بدن قرار دهیدپس از آن دست های عروسک را به بدن  بچسبانید سپس مقداری خمیر صورتی رنگ باوردنه پهن کنید و با کاتر یک مستطیل برش دهید  وبا بدنه کاتر روی خمیر بکشید تا طرح دار شود سپس لبه های خمیر را تا بدهید وخمیر را مانندتصویر بعنوان شالگردن عروسک روی ماگ بچسبانید وبا کاتر اضافه خمیر رابرش دهید

آموزش ساخت شالگردن با خمیر میهن

مقداری خمیر قهوه ای رنگ را داخل تپانچه کنید و نوار های متعددی با تپانچه درست کنید.هر سه نوار را کنار همدیگر قرار دهید مانندتصویر زیر سپس خمیر ها را روی سر عروسک بچسبانید

آموزش ساخت موی عروسک با روباه

مقداری خمیر نارنجی رنگ را به کمک وردنه پهن کنید ومانند تصویر روی سر عروسک قرار دهید سپس موهای عروسک را مانند نمونه به حالت فر در آورید پس از آن اضافه های خمیر نارنجی را با کانر برش دهید و محل برش را با ابزار مرتب کنیدسپس دومثلث کوچک از خمیر با خمیر نارنجی درست کنید و وسط آن را با ابزار کمی گود کنید و مانند تصویر زیر روی ماگ قرار دهید

آموزش ساخت کلاه عروسک بااستفاده از سوزن روی کلاه ضربه وارد کنید تا حالت پوخ پوخ درست شود سپس دو اشک از خمیر صورتی درست کنید و دوسر هر خمیر را تابدهید وبهم متصل کنید سپس بهم بچسبانید تاپاپیون درست شود حالا یک نوار از همان خمیر درست کنید و وسط پاپیون بپیچید

آموزش تزئین پاپیون با خمیر میهن

پاپیون را روی سر عروسک قرار دهید سپس دو گلوله ازخمیر رنگ بدن درست کنید وبه پایین پای عروسک متصل کنید

آموزش ساخت کفش عروسک با خمیر گل چینی

مقداری خمیرآبی رنگ را پهن کنید ومانندنمونه روی ساق پاهای عروسک بچسبانید سپس ازخمیر صورتی رنگ مقداری با وردنه پهن کنید ومانندتصویر زیر پایین پای عروسک بچسبانید و اضافه های خمیر را با کاتر برش دهید

آموزش ساخت طرح کفش با خمیرمیهن

دراین مرحله برای ساخت عروسک روباه مقداری خمیر قهوه ای را به کمک دست به چند گلوله تبدیل کنید سپس برای صورت روباه خمیر را کمی کشیده تر کنید وکمی خم بدهید پس از آن دو مثلث کوچک درست کنید و روی سر روباه قرار دهید یک اشک کوچک برای بدن عروسک درست کنید وبه سر روباه بچسبانید پس از آن دونوار کوچک برای پای روباه مانند تصویر زیر به بدن بچسبانید

آموزش ساخت پای خرس

دونوار کوچک دیگر برای دستان خرس درست کنید وبه خمیر متصل کنید سپس سه نقطه کوچک از خمیر مشکی درست کنید ومانند تصویر زیر بعنوان چشم ها وبینی عروسک قراردهید

آموزش ساخت چشم خرس

روبه درست شده را مانند تصویر زیر روی بدن عروسک قرار دهید سپس دو نقطه از خمیر مشکی رنگ را برای چشم ها درست کنید وروی صورت عروسک قرار دهید

آموزش چشم عروسک

دراین مرحله مقداری خمیر سید پهن کنید وبا قالب فشاری یک دایره درست کنید سپس مانند تصویر زیر طرح را درست کنید واضافه خمیر راباکاتر برش دهید سپس خمیر راروی کلاه عروسک قراردهید

آموزش طرح کلاه

خب آموزش این عروسک هم به پایان رسید امیدوارم که مورد پسند شما هنرمندان عزیز قرار گرفته باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *