تزئین ماگ

آموزش ساخت ماگ عروسک لاما

مراحل ساخت ماگ عروسک لاما

آموزش تزئین ماگ عروسک لاما

سلامی دباره خدمت همه هنرمندان وعزیزان سرزمین خمیر امیدوارم حال دلتون خوش وخرم باشه

امروز درخدمت شماهستیم باساخت یک عروسک زیبا روی ماگ بریم تا مراحل آموزشش رو باهم دیگه انجام بدیم

وسایل مورد نیاز تزیین لیوان ماگ:

  • خمیرهای پلیمری میهن
  • سمبه فلزی
  • کاتر
  • ابزار پیکرتراشی
  • وردنه

ابتدامقداری خمیر سفید را به حالت نوار بزرگی باکمک دست درست کنید وروی ماگ قرار دهید وکمی پخش کنیدسپس مقداری خمیر دیگررا گلوله کنید ومانند تصویر2 روی ماگ قراردهید

مراحل ساخت ماگ عروسک لاما

خمیر را مانند تصویر زیر روی ماگ پهن کنید وسپس مقداری خمیرسفیدرا به کمک دست به شکل نوار درست کنید واز وسط به وسیله کاتر به دوقسمت تقسیم کنید وبرای پاهای عروسک قراردهید

مراحل ساخت ماگ عروسک لاما

بعد از اینکه دوپای عروسک رامانند تصویر5 قراردادید حالا برای اینکه بدن عروسک حالت پشمالویی به خود بگیرد باکمک سوزن یا هرشئ نوک تیز خمیررا مانند تصویر 6 شکل دهید

مراحل ساخت ماگ عروسک لاما

مقدارکمی خمیر سفید را برای دم عروسک جدا کنید وبه یک نوار کوچک تبدیل کنیدوماننندتصویر روی ماگ بچسبانیدسپس دونوار کوچک دیگربرای گوش عروسک درست کنید و با سمبه فلزی حالت گودی به خمیر بدهید مراحل ساخت ماگ عروسک لاما

دراین مرحله گوش هارابالای سرعروسک بچسبانید وبا پاستل گچی داخل گوش هاراسایه بزنید

مراحل ساخت ماگ عروسک لاما

برای صورت عروسک مقداری خمیر کرمی رنگ رابه یک گلوله مانند تصویر زیر درست کنید وروی ماگ بچسبانید سپس ازهمان خمیر گلوله کوچک تری درت کنید وروی خمیر کرمی رنگ بچسبانید 

مراحل ساخت ماگ عروسک لاما

بااستفاده از سمبه فلزی روی خمیر کرمی رنگ حفره ای ایجاد کنید وبه همان اندازه مقداری خمیر مشکی رنگ راگلوله کنید وداخل گودی برای بینی قراردهید

مراحل ساخت ماگ عروسک لاما

دراین مرحله مقداری خمیر مشکی رنگ را به نوار بسیار کوچکی تبدیل کنید و برای ابروها و دهان عروسک خمیررا تقسیم کنید ومانند تصویر16 روی صورت عروسک قرار دهید

مراحل ساخت ماگ عروسک لاما

مقدارکمی خمیر سفیدرابه یک نوارباریک تبدیل کنید ومانند تصویر 17بالای صورت عروسک قرار دهید سپس مقداری خمیر قرمز رنگ را با کمک وردنه پهن کنیدوبا قالب فشاری دایره ای سایز بزرگ آن را برش دهید

مراحل ساخت ماگ عروسک لاما

خمیری که به صورت دایره برس دادید را باقالب فشاری کوچک تری برش دهید تا یک نوار دایره ای شکل باریکی ایجاد شود،به همان ترتیب وباسایز های کوچکتر قالب فشاری نواری های باریک با رنگ های زرد وآبی وصورتی تشکیل دهید سپس مانند تصویر 19 روی بدن عروسک قراردهید و اضافه های خمیر را با کاتر برش دهید وبا سوزن روی خمیر را طرح بیاندازیدپس از اتمام این کار مقداری خمیر قهوه ای تیره را به نوار باریکی تبدیل کنید وبه تیکه های مساوی کوچکی تقسیم کنید

مراحل ساخت ماگ عروسک لاما

باتیکه خمیرهای کوچک  مانندتصویر زیر طرح هایی روی بدن عروسک درست کنید تااتمام کارمانند تصویر زیر بشود سپس مقداری خمیر سفید راباکمک وردنه پهن کنید وباقالب فشاری سایر کوچک دایر های کوچکی مانند تصویر درست کنید 

مراحل ساخت ماگ عروسک لاما

دایره های کوچک را مانند تصویر روی ماگ قرار دهید سپس مقداری خمیر به رنگ قهوه ای یا متناسب باسلیقه خود بارنگهای مختلف پهن کنید وبا کاتر به شکل یک گلدان درآورید  وآن رابالای بدن عروسک مانندتصویر قرار دهید

مراحل ساخت ماگ عروسک لاما

باکمک ابزار گلدان روی ماگ فیکس کنید وبامقداری خمیر مشکی نوار باریکی درست کنید وباتکیه های کوچک نوار مشکی طرحی راروی گلدان مانند تصویر زیر طراحی کنید

مراحل ساخت ماگ عروسک لاما

مقداری خمیر سبز تیره رنگ را جداکنید وبه کمک دست به صورت نوار دراورید وبالای گلدان بچسبانید وبادست کمی پهن کنید برای بقیه کاکتوس هم تیکه های کوچکی درست کنید وبه آن متصل کنید تا به شکل زیر درآید

مراحل ساخت ماگ عروسک لاما

باکمک سوزن روی کاکتوس را طرح بیاندازید تا حالت تیغ های کاکتوس را به خود بگیردسپس مقداری خمیر نارنجی پررنگ را پهن کنید ویک نوار باریک ازآن جدا کنید ومانند تصویر درقسمت بالایی گلدان بچسبانید واضافه خمیررا باکاتر برش دهید

مراحل ساخت ماگ عروسک لاما

مقداری ازخمیر صورتی رنگ را جدا کنید وبا کمک دست به نوار تپل کوچکی تبدیل کنید وباکاتر مانندتصویر خمیررابرش دهید وسط خمیررا باز کنید وبا سمبه فلزی خمیرراگود کنید وروی کاکتوس قراردهید مانند تصویر

مراحل ساخت ماگ عروسک لاما

برای دوپای دیگر عروسک از خمیر خاکستری رنگ استفاده کنید مقداری خمیررابه حالت نوار دراورید وبه دوقسمت تفسیم کنید وروی ماگ کنار پای قبلی عروسک بگذارید وپهن کنید وبااستفاده از سوزن به خمیر طرح پشمالویی بدهید مقداری خمیر مشکی رنگ را به نوار باریک تبدیل کنید وبه چهار قسمت تقسیم کنید وزیر پای هرکدام خمیر مشکی رنگ را بچسبانید

مراحل ساخت ماگ عروسک لاما

خمیرمشکی رنگ را به حالت نوار باریک درآوریدودور گردن عروسک بچسبانید مانند تصویرسپس بارنگ های آبی،قهوه ای ونارنجی طرحی مانند تصویر 40 درست کنید وروی گردن عروسک قرار دهید

مراحل ساخت ماگ عروسک لاما

درآخرین قسمت نوار باریک از رنگ صورتی درست کنید وبه سه قسمت تقسیم کنید ومانند تصویر 41روی خمیر بچسبانید تا حالت بند را نشان دهد

حالااین عروسک زیباتون آماده  شده امیدوارم که از این آموزش لذت کافی رو برده باشید 

تایه آموزش دیگه مراقب خودتون باشید خدانگهدار

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *