تزئین ماگ

آموزش ساخت ماگ گربه کریسمس

آموزش ماگ گربه کریسمس

آموزش تزئین ماگ گربه کریسمس

سلامی دباره به همه عزیزان وهمراهان سرزمین خمیر امیدوارم که حال دلتون خوب باشه امروز درخدمت شما هستیم با یک آموزش از طرح کریسمس که امیدوارم مورد پسند شما عزیزان قرار بگیره

موادمورد نیاز:

  • خمیرپلیمری
  • کاترفوندانت
  • وردنه
  • ابزارداتینگ و پیکرتراشی

ابتدا مقداری خمیر نارنجی تیره را به کمگ دست گلوله کنید سپس روی ماگ پهن کنید وفرم صورت عروسک را به آن بدهید وپس ازآن بایک دستمال مرطوب روی سطح خمیر بکشید تارد انگشتانتان ازبین برود وسطح خمیر صاف شود سپس دو گلوله کوچک از همان خمیر درست کنید وپهن کنید وبا سمبه فلزی خمیررا گود کنید و به آن حالت دهید

آموزش ساخت صورت گربه

گوش های عروسک را مانند تصویر زیر روی سر قراردهیدسپس دو گلوله ازخمیر سفید درست کنید وپهن کنید ومانند تصویر زیر بهم متصل کنید وشکل دهید وپس آن روی صورت عروسک قراردهید وباکمک ابزار داتینگ محل اتصال را محوکنید

آموزش ساخت چشم گربه

برای بینی عروسک مقدارکمی خمیر صورتی رنگ را به کمک دست گلوله کنید ومانند تصویر روی صورت قرار دهید سپس دو نوار یکسان از خمیر زرد رنگ را به کمک دست درست کنید  ومانند تصویر زیر به آن حالت دهید وبعنوان سبیل عروسک جای گذاری کنید

آموزش ساخت بینی گربه

دوگلوله کوچک از خمیر مشکی به کمک دست درست کنید ودرمحل چشم ها مانندتصویر زیر قرار دهید سپس ازهمان خمیر مشکی نوارهای باریکی درست کنید وداخل گوش عروسک بچسبانید مانندتصویر زیر

آموزش ساخت گوش گربه

ازهمان نوارهایی که با خمیر مشکی درست کرده اید برای دوطرف صورت عروسک نیز جای گذاری کنید سپس از همان خمیر نارنجی به شکل مثلث درست کنید وروی ماگ بچسبانید

آموزش ساخت بدن گربه

دراین مرحله برای درست کردن کفش های عروسک ابتدا دو گلوله ازخمیر سفید درست کنید وبا استفاده از سوزن روی خمیر را به حالت پوخ پوخ درآورید پس ازآن از خمیر سفید چهار اشک کوچک درست کنید و وسط آنها را با سوزن یاابزار داتینگ خط بیاندازید سپس از خمیر صورتی رنگ نوار های باریکی درست کنید ومانندتصویر زیر روی خمیر سفید قراردهید

آموزش ساخت طرح کفش

نوارها را مانند تصویر زیر روی کفش عروسک قرار دهید وبا خمیر مشکی گلوله های بسیار ریزی بعنوان چشم روی کفش قراردهید سپس ازخمیر نارنجی دو نوار به کمک دست درست کنید وبرای پاهای عروسک رو ماگ بچسبانید وبا ابزار داتینگ محل اتصال را محو کنید

آموزش ساخت پای گربه

کفش های عروسک را به پایین پا بچسبانید مانندتصویر زیر سپس مقداری خمیر قرمز رنگ را به کمک وردنه پهن کنید وروی آن یک پارچه پهن کنید ودوباره با وردنه روی آن بکشید تا طرح پارچه روی خمیر درست شود 

آموزش ساخت کفش گربه

خمیر قرمز رنگ را از وسط نصف کنید ومانند تصویر زیر روی بدن عروسک قرار دهید واضافه آن را باکاتر برش دهید وبا کمک ابزار داتینگ محل اتصال را مرتب کنید سپس از همان خمیر یک نوار پهن درست کنید واز وسط مانند تصویر زیر برش دهید وباکمک ابزار فوندانت به کناره های نوار شکل دهید

آموزش ساخت لباس گربه

نوارقرمز رنگ را مانند تصویر زیر روی لباس عروسک قرار دهید و اضافه خمیر را با کاتر برش دهیدسپس باقی نوار را مانند تصویر زیر روی لباس همانند طرح  زیر قراردهید

آموزش ساخت بندلباس

مقداری خمیر نارنجی رنگ را به کمک دست گلوله کنیدوکمی  پهن کنید سپس به کمک سوزن یا خلال دندان مانند تصویر چند خط بیاندازیدپس از آن مقداری خمیر نارنجی رنگ را به دونوار تبدیل کنید و به سر پنجه های عروسک متصل کنید

آموزش ساخت دست گربه

ازهمان خمیر قرمز رنگ به دور دست های عروسک بعنوان آستین لباس بپیچید و دست ها را روی ماگ مانندتصویر زیر قرار دهید.مجدد از همان خمیر قرمزی که پهن کرده اید یک مثلث مانندتصویرزیر باکاتر خطی برش دهید

آموزش ساخت طرح کلاه

دوطرف خمیر را مانندتصویر تا بدهید وروی ماگ قراردهید و خمیر را به سمت پایین حالت بدهید مقداری ازهمان خمیر را سمت دیگر سر عروسک روی ماگ قراردهید

آموزش ساخت کلاه گربه

نوار بلندی از خمیر سفید رنگ را به کمک دست درست کنید وبا سوزن حالت پوخ پوخ به خمیر بدهید سپس دوتیکه از نوار را به کمک کاتر جداکنید ودور گردن عروسک و سر آستین های عروسک قراردهید

آموزش ساخت سرآستین لباس

گلوله ای ازخمیر سفید را درست کنید وبه سرکلاه متصل کنید وبا کمک سوزن طرح پوخ پوخ به آن بدهید سپس ازهمان نواری که درمرحله قبل درست کرده اید روی سر عروسک قرار دهید و اضافه خمیر را با کاتر برش دهید مانند تصویر زیر

آموزش ساخت کلاه

دراین مرحله مقدار کمی خمیر سفید رنگ را به کمک دست گلوله وپهن کنید وبا ابزار داتینگ وسط خمیررا کمی گود کنید ودو حفره با سوزن ایجادکنید تاطرح دکمه درست شود و آن را روی لباس عروسک قرار دهید سپس مقداری خمیر نارنجی رنگ را گلوله کنید ومقداری خمیر خاکستری رنگ رابه یک نوار باریک تبدیل کنید و دور گلوله بپیچید وآنرا روی ماگ قراردهید وازهمان نوار خاکستری رنگ مقداری جداکنید از کلوله به دست عروسک متصل کنید مانند تصویر زیر

آموزش ساخت دکمه لباس

مراحل ساخت این عروسک زیبا به پایان رسید امیدوارم که ازاین آموزش خوشتون اومده باشه وبتونید این طرح زیبا رو به دوستاتون هدیه بدین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *